Studievertraging

Als gevolg van het oplopen van letsel kan er vertraging ontstaan in de opleiding die iemand volgt. Dit kan zijn omdat lessen niet gevolgd kunnen worden of bijvoorbeeld omdat een stage opdracht niet kan worden gedaan. De vertraging die dan in de studie ontstaat zorgt ervoor dat iemand pas later dan gepland zijn studie kan afronden en dus pas later kan gaan werken. Dat heeft financiële consequenties.

Studievertraging door een ongeval is letselschade. Het doet er daarbij niet toe of iemand op de basisschool zit of op de universiteit. Des te hoger de opleiding, des te groter de schade.

De Letselschade Raad heeft normbedragen vastgesteld voor de schade die bij vertraging van de opleiding ontstaat, de richtlijn studievertraging. Onderstaand treft u de normbedragen aan zoals die voor 2013 gelden. De bedragen staan voor een studievertraging van maximaal 1 jaar.  Is de uitval / de vertraging korter, dan kan een evenredig deel aan schade ontstaan. De schade kan behoorlijk oplopen. 

Er kan discussie ontstaan over de vraag of het ongeval wel de oorzaak is van het zittenblijven of het niet tijdig kunnen afronden van een stage. Onze experts kennen de weg en weten hoe het bewijs voor studievertraging geleverd moet worden. Wij zullen voor een onderbouwing van uw schade zorgen.