Aansprakelijkheid gedrag dieren

De bezitter van een dier kan aangesproken worden voor de schade welke door het beest is veroorzaakt. Bijvoorbeeld een hond die bijt, iemand omver loopt of de weg op rent waardoor een ongeluk ontstaat. Denk ook aan een paard dat trapt of de berijder van zich af gooit. 

In de Wet is bepaald dat de bezitter van een dier in principe aansprakelijk is voor door het dier aangerichte schade. Een uitzondering op deze regel is de tenzij-clausule. De regel ten aanzien van de wettelijke aansprakelijkheid voor dieren gaat niet op indien ten aanzien van de bezitter van het dier de hypothetische situatie wordt aangenomen dat hij de gedraging van het dier waardoor de schade is veroorzaakt in zijn macht had en bewust zou hebben toegelaten. Bijvoorbeeld wanneer een dier wordt opgehitst om te bijten.

In de situatie dat u letsel heeft opgelopen door toedoen van het dier van een ander kunt u in de meeste gevallen met succes aanspraak maken op schadevergoeding.