Uw medisch dossier

De aard en de ernst van het opgelopen letsel is vaak bepalend voor de omvang van de schade.

Is er sprake van letsel waarvan u spoedig zal herstellen, of is er blijvend letsel? Zij er risico's te verwachten in de toekomst, bijvoorbeeld doordat een gewricht beschadigd is geraakt ( elleboog, knie, pols ) en daardoor in de toekomst mogelijk eerder slijtage ontstaat.

Voor een goede beoordeling van de medische gevolgen zal onze medisch adviseur de informatie moeten opvragen bij de artsen en therapeuten waar u ten gevolge van het ongeval onder behandeling bent gekomen.

Om de medische informatie te kunnen opvragen is uw goedkeuring noodzakelijk. Het medisch geheim. Bij de start van de schaderegeling vragen u daarom een medische machtiging te ondertekenen. U geeft daarmee toestemming om de relevante medische informatie op te laten vragen.  

Onze medisch adviseur zal aangeven welke informatie noodzakelijk is. De medisch adviseur beheert de informatie en adviseert over de medische risico's waarmee bij de schaderegeling rekening gehouden moet worden.