Disclaimer

Algemene voorwaarden voor de bezoeker van de site (disclaimer).

Wij besteden alle mogelijke zorg aan actuele, correcte en betrouwbare informatie op deze website. Ook spannen wij ons in voor een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van deze website en de elektronische diensten die wij aanbieden.

Het gebruik van de website informatieletselschade.nl is gebonden aan de onderstaande algemene voorwaarden. Met het gebruik van de website informatieletselschade.nl op welke manier dan ook verklaart u de algemene voorwaarden te hebben gelezen en ermee akkoord te gaan.

Wij  behouden ons het recht voor deze algemene voorwaarden op enig moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Lees daarom deze algemene voorwaarden bij elk bezoek aan de website zorgvuldig door.

Algemeen

De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Als u vragen heeft over de inhoud van de website, neem dan contact met ons op. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of andere websites die verwijzen naar deze website. 

Wijzigingen

Wij behoudens ons het recht voor de informatie op deze site te wijzigen. Wij geven geen garantie dat e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Daarom aanvaarden we geen aansprakelijkheid voor de gevolgen hiervan. 

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens die middels deze site ter beschikking worden gesteld, worden door behandeld in overeenstemming met het  Privacy statement.

Intellectueel eigendom

Op de gehele inhoud van de website informatieletselschade.nl zijn de auteursrechten, handelsnaamrechten en andere intellectuele eigendomsrechten en licenties van Veenstra Letselschade B.V. of derden van toepassing. Hierin niet uitdrukkelijk toegekende rechten zijn voorbehouden. Het geheel of gedeeltelijk gebruik van de inhoud van deze website door kopiëren, publicatie, verspreiding, verzending, wijziging, opslag of verwerking van de inhoud of een deel daarvan is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Veenstra Letselschade B.V. 

Het gebruiken, afdrukken, versturen en tijdelijk opslaan van het materiaal van deze site voor persoonlijk gebruik is echter wel toegestaan. Veenstra Letselschade B.V. blijft volledig eigenaar en behoudt het volledige intellectueel eigendomsrecht voor alle inhoud die u vanaf deze website kopieert, download of afdrukt. 

Andere hier genoemde product- en bedrijfsnamen kunnen handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaars. Het verlenen van toegang tot deze site mag niet worden geïnterpreteerd als het toekennen, stilzwijgend, door uitsluiting of anderszins, van toestemming voor of het recht op het gebruik van de handelsmerken op deze site zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Veenstra Letselschade B.V. of de respectievelijke eigenaars ervan.