Onzorgvuldig handelen

Bij het beantwoorden van de vraag of er sprake is van onzorgvuldigheid moet volgens de rechtspraak ( het kelderluik arrest) een antwoord worden gezocht op de onderstaande vragen: 

Hoe waarschijnlijk kan de niet-inachtneming van de vereiste oplettendheid en voorzichtigheid worden geacht? (Hoe waarschijnlijk is het dat iemand de situatie over het hoofd ziet?). 

Hoe groot is de kans dat daaruit ongevallen ontstaan? (Hoe groot is de kans dat iemand die de situatie over het hoofd ziet, ook werkelijk een ongeluk zal krijgen en gewond raakt?). 

Hoe ernstig kunnen de gevolgen zijn? (Hoe ernstig kan het letsel zijn ten gevolge van de situatie). 

Hoe bezwaarlijk zijn de te nemen veiligheidsmaatregelen? (Hoeveel werk moet er gedaan worden of hoeveel kosten moeten er gemaakt worden om een veiliger situatie tot stand te brengen).

Voordat een eis tot schadevergoeding kan worden ingediend op basis van de stelling dat er sprake is van onzorgvuldig handelen is het belangrijk dat feiten en omstandigheden goed worden vastgelegd. Wij kunnen u behulpzaam zijn bij een schuldvraagonderzoek.