Informatie over letselschade

Letselschade, schadeletsel, personenschade. Er zijn meerdere termen die gebruikt worden als benaming voor de financiële en immateriële schade die ontstaat als een mens bij een ongeval betrokken raakt.

Letselschade is het gevolg van een ingrijpende gebeurtenis. Een verkeersongeval, een bedrijfsongeval, een medische fout, een gebrekkige zaak, onzorgvuldigheid of nalatigheid.  Ook door mishandeling kan er sprake zijn van letselschade. 

Via onze website willen wij u informeren over letselschade. Over aansprakelijkheid en het recht op schadevergoeding, over de berekening van schadeposten en wat u bij een letselschaderegeling van ons kunt verwachten.

De gevolgen van een ongeval treffen ook de werkgever. Die betaalt uw loon door, terwijl u niet of niet volledig kunt werken. Wij kunnen voor uw werkgever het doorbetaald loon ,de kosten van de verzuimbegeleiding en re-integratie verhalen op de aansprakelijke partij. Uw werkgever hoeft dan zelf geen juridische zaken te regelen.