De Register Expert Personenschade

Als deskundige op het vakgebied van personenschade mogen onze specialisten de titel Register Expert Personenschade voeren.  De letselschadespecialisten zijn aangesloten bij het Nederlands Instituut Van Register Experts, NIVRE. Het instituut waakt over de hoogwaardige kwaliteit van onze dienstverlening. Er worden hoge eisen gesteld aan enerzijds de opleidingen die aan het expert-schap vooraf gaan en anderzijds aan de werkzame experts door middel van Permanente Educatie.

Op de website van het NIVRE vindt u meer informatie over de eisen die aan Register Experts worden gesteld.