Diensten

Wij bieden juridische dienstverlening bij letselschade.

- Begeleiding van de schaderegeling ( belangenbehartiging ).

- Schuldvraagonderzoek / beoordelen van aansprakelijkheid.

- Beoordelen causaliteit ( toerekenbaarheid van klachten / beperkingen ).

- Loonschade / regres (ondersteuning voor werkgevers).

- Second opinion.