Minder inkomen

Wat is verlies aan arbeidsvermogen?

Indien u als gevolg van het door u opgelopen letsel niet meer het inkomen bij elkaar kunt verdienen zoals u dat voor het ongeval had, dan spreken we over verlies aan arbeidsvermogen.

Bij schade wegens verlies aan arbeidsvermogen gaat het om het verschil tussen het bedrag dat u zonder ongeval in uw portemonnee zou hebben gehad en het bedrag dat na het ongeval feitelijk in komt. Het gaat om het netto inkomen.

Bi het begroten van de schade moet ook rekening worden gehouden met de mogelijke carrière en loonsverhoging die er de situatie zonder ongeval geweest zou zijn. Dit verschil is  ook een schadepost die vergoed moet worden.

Denk ook aan het wegvallen van een onkostenvergoeding, een reiskostenvergoeding of zogenaamde “voordeeltjes” die een bepaald beroep met zich kunnen brengen (wanneer daar feitelijk geen kosten tegenover stonden), of de schade die ontstaat wanneer u de leaseauto moet inleveren.

Een achteruitgang in inkomen of een gemiste promotie kan een aantasting van uw pensioen betekenen. Dit wordt pensioenschade genoemd.

Hoe wordt schade wegens verlies aan arbeidsvermogen vastgesteld?

Bij het begroten van de schade moeten veel gegevens over het inkomen worden verzameld. Met loonstroken, jaaropgaven en de aangiften en aanslagen Inkomsten Belasting kan het gemiddelde inkomen in de periode voor het ongeval goed bepaald worden.

Na het ongeval zijn er de loonstroken (als het loon wordt doorbetaald), de betaalspecificaties van de Ziektewet of WIA en andere uitkeringen die wellicht worden ontvangen. Bij het pensioenfonds kan informatie worden verkregen over de gevolgen ten aanzien van het pensioen.

Bij zelfstandig ondernemers kan het berekenen van de schade wegens verlies aan arbeidsvermogen zeer complex zijn. Hoe zou de onderneming zich hebben ontwikkeld als de ondernemer niet was uitgevallen? Arbeidsongeschiktheid van een ondernemer kan van invloed zijn op de omzet. Door personeel in te huren kan dat misschien voorkomen worden, maar dan zijn er weer extra kosten.

Het is ons vak de financiële situatie met en zonder ongeval zo goed als mogelijk te bepalen en zo tot een begroting  van de schade te komen.

Wist u dat: 

Indien u arbeidsongeschikt raakt en daardoor ook  “zwarte inkomsten” misloopt kan dat ook als schadepost opgevoerd worden.

Wanneer er voor het ongeval sprake was van arbeid met inkomsten die niet aan de Belastingdienst werden gemeld, zwart werk, dan kan het letsel er de oorzaak van zijn dat u dat werk (ook) niet meer kunt doen. Als het gaat om legaal werk (dus geen verdiensten uit bijvoorbeeld drugshandel) dan kan de schade die daaruit ontstaat ook gevorderd worden.

Bij zwart werk moet uiteraard ook bewijs worden geleverd.  Omdat er meestal geen overeenkomsten zijn opgesteld waaruit afspraken over verrichtte arbeid en betalingen blijken is zwart werk een schadepost die zeer kritisch wordt beoordeeld.

Er zal bewezen moeten worden dat er werkzaamheden werden uitgevoerd, dat daarmee geld werd verdient, hoeveel daarmee werd verdient en dat er in de situatie zonder ongeval zwart gewerkt had kunnen worden en  hoeveel daar dan mee verdient had kunnen worden.  Zowel het verleden als de hypothetische toekomst zonder ongeval moet bewezen worden.

Indien de schade uit zwart werk aangetoond kan worden moet er vervolgens rekening mee gehouden worden dat over de verdiensten feitelijk belasting verschuldigd is. De uiteindelijke schade is dan het bedrag dat na fictieve belastingheffing overblijft.