Gebrekkige zaak

Aansprakelijkheid voor een gebrekkige zaak

Een opstal is een bouwwerk. Het kan een gebouw zijn, een schutting, maar ook de weg. Particulieren, bedrijven, de overheid, provincies en gemeenten kunnen aangesproken worden wanneer er schade ontstaat als gevolg van een “gebrek” aan het opstal waarvan zij bezitter zijn. Dit is bepaald in artikel 6:174 BW.

Er kan bijvoorbeeld aansprakelijkheid zijn voor schade die ontstaat als gevolg van het struikelen over slecht gelegde stoeptegels (die omhoog steken uit het trottoir) of schade die het gevolg is van een beschadiging  of slecht functioneren van gebouwen, trappen, deuren etc.

Misschien kunt u uw schade claimen.