Kwaliteitsonderzoek

Wij hebben u mogen begeleiden bij de schaderegeling.  Gedurende het traject hebben wij getracht u daarbij zo goed als mogelijk te informeren en te ondersteunen. Omdat wij streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van onze dienstverlening verzoeken wij u vriendelijk ons in het  onderstaande rapport uw beoordeling te geven. 

Vooraf

- De uitleg over de mogelijkheid uw schade te verhalen
- De uitleg over de begeleiding die wij bij een schaderegeling bieden

Tijdens

- Op de hoogte gehouden worden over de stand van zaken
- Uitleg over de stand van zaken (wat gebeurde er en waarom)
- Het oplossen van de problemen die ontstonden als gevolg van uw letsel
- Het persoonlijk contact met de schaderegelaar (frequentie)
- De bereikbaarheid van de schaderegelaar
- De snelheid waarmee uw telefoontjes / e-mails zijn beantwoord

Na Afloop

- Het nakomen van de afspraak dat wij kosteloze bijstand bieden.

Deel uw ervaring
Bent u tevreden over onze dienstverlening, of juist niet? Op onze website publiceren wij graag uw mening over onze begeleiding. Anoniem of met naam, die keuze laten wij aan u. In het onderstaande veld kunt u uw ervaring beschrijven.