Gedragscode Behandeling Letselschade

De gevolgen van een ongeval kunnen ingrijpend zijn. De Letselschade Raad ziet erop toe dat de behandeling van letselschade voor slachtoffers zo soepel en probleemloos mogelijk verloopt. Hiertoe zijn regels opgesteld; de Gedragscode Behandeling Letselschade 2012 (GBL).

De GBL toont hoe alle betrokken partijen goed met elkaar kunnen omgaan bij het regelen van uw schade. Het gaat dan om uzelf, over onze werkwijze als belangenbehartiger en de wijze waarop de verzekeraar zich behoort op te stellen.

De Gedragscode Behandeling Letselschade is een gedragscode en bevat tien gedragsregels.

Wilt u meer lezen over de code, klik dan hier.