Medische fout

Is er sprake van ondeskundig handelen door een zorgverlener (arts, therapeut, verpleger etc.)  met letsel tot gevolg?  In dat geval kunt u waarschijnlijk aanspraak maken op schadevergoeding. 

Is er sprake van ondeskundige handelen, of is er helaas een complicatie opgetreden? Wanneer u niet tevreden bent over de uitgevoerde behandeling of als u van mening bent dat de zorgverlening beter kan, dan zijn er diverse mogelijkheden om dit kenbaar te maken. Het kan geen kwaad eerst eens een gesprek aan te gaan met de zorgverlener voordat u kiest voor het indienen van een schriftelijke klacht of een eis tot schadevergoeding. 

Voor het bespreken van de situatie kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de zorginstelling. Die kan bemiddelen bij het plannen van een gesprek met de zorgverlener. 

U kunt uw medisch dossier opvragen. In de Wet  is bepaald dat de zorgverlener uw medisch dossier tegen kopieerkosten, en zo spoedig mogelijk, aan u moet verstrekken. 

De Letselschade Raad biedt de GOMA en alle informatie over letselschade in de situatie van een medische fout.