Wanneer is een vordering verjaard

Een eis tot schadevergoeding moet tijdig worden ingediend. Wanneer u lange tijd geen actie onderneemt om de schadevergoeding te verkrijgen, zal na het verstrijken van een bepaalde termijn de vordering verjaren. Verjaring betekent dat u de vergoeding van uw schade niet meer kunt afdwingen.

Een recht op schadevergoeding verjaart na een termijn van 5 jaar.  Deze  termijn vangt aan met de dag nadat het slachtoffer met de schade als met de dader bekend is, met een maximumtermijn van 20 jaar na de schadegebeurtenis.  De termijn van 20 jaar is de absolute verjaringstermijn. Voor deze  absolute verjaringstermijn geldt een uitzondering. De absolute termijn is gesteld op dertig jaar voor schadegevallen die veroorzaakt zijn door gevaarlijke stoffen of door milieuverontreiniging.

Dit is bijvoorbeeld belangrijk voor mensen die het slachtoffer worden van het werken met asbest.