Bewijs leveren

 

Bij het indienen van een eis tot schadevergoeding zal de eisende partij aan aantal zaken moeten bewijzen. 

 

Bewijs over de toedracht van het ongeval.

Na een verkeersongeval is het aanrijdingsformulier een belangrijk document waaruit de feiten en omstandigheden rondom een ongeval kunnen worden opgemaakt. Wij kunnen bij de politie het  Processen Verbaal opvragen

Na een bedrijfsongeval moet een ongevallen rapportage worden opgesteld en de Arbeidsinspectie worden ingeschakeld. Dit zijn belangrijke rapporten met informatie over de toedracht.

Om bewijs te verzamelen kan onderzoek gedaan worden op de plaats van het ongeval en kunnen getuigen kunnen worden gevraagd om te vertellen wat zij hebben gezien en gehoord.

 

Bewijs over de omvang van de schade.

Met aankoopnota’s  kan  de waarde en de leeftijd van beschadigde zaken worden aangetoond. Wanneer u kosten maakt ten gevolge van het ongeluk is het belangrijk dat u daarvan alle nota’s bewaart. TIP:  zorg dat u een overzicht bijhoudt van de uitgaven die u vanwege het u overkomen ongeval doet.

De vermindering van inkomen kan aangetoond worden met loonstroken, jaaropgaven en uitkeringsspecificaties. Bij schade van zelfstandig ondernemers kunnen onze specialisten aan de hand van de contracten, jaarrekeningen en bijvoorbeeld de aanslagen en aangiften Inkomsten Belasting een berekening maken.

Gemiste promotie, carrière schade, de ontwikkeling van een onderneming, studievertraging. Dit zijn schadeposten waarbij aangetoond moet worden hoe de situatie zich zou hebben ontwikkeld indien het ongeval niet had plaatsgevonden. Dit zijn schadeposten waarbij aan de hand van zoveel mogelijk informatie over de situatie voor het ongeval een redelijke verwachting moet worden geschetst. Regelmatig doen wij uitgebreid onderzoek hiernaar. Bijvoorbeeld door het inwinnen van informatie bij een werkgever, een opleidingsinstituut of getuigen.

Voor onderzoek naar de ontwikkelingen van een bedrijf werken wij nauw samen met accountants en bedrijfseconomen. 

 

Bewijs over de klachten en beperkingen.

De aansprakelijke partij zal geïnformeerd moeten worden over de aard en de ernst van het door u opgelopen letsel. Dit valt onder het medisch geheim.  Daarom vragen wij u een schriftelijke medische machtiging te verstrekken.

Met de medische machtiging zal onze medisch adviseur informatie kunnen inwinnen bij de artsen en therapeuten waar u in behandeling bent (geweest). Op die wijze wordt een beeld verkregen over uw klachten en beperkingen.

Als er discussie ontstaat kan onze medisch adviseur een medische expertise aanvragen.  Hierbij zal een onafhankelijk specialist worden gevraagd onderzoek te doen. Op basis van het resultaat hiervan kunnen wij uw claim dan verder verzorgen.