Een overzicht van te claimen schadeposten

Letselschade is persoonlijk. In het onderstaande overzicht geven wij een opsomming van veel voorkomende schadeposten. Raadpleeg onze deskundigen voor een advies over de schade en de schadevergoeding die u kunt claimen.  

- reparatiekosten of totaal verlies, waardevermindering  

- het eigen risico van de autoverzekering  

- de expertisekosten (indien niet wordt gerepareerd)  

- de kosten van vervangend vervoer (huurauto)  

- helm (bromfiets/ motor), persoonlijke beschermingsmiddelen  

- schade aan de bagage, accessoires   

- schade aan kleding  

- bril, sieraden e.d. (beschadigd of kwijtgeraakt)

- medische kosten:

Afhankelijk van uw zorgverzekering zijn er behandelingen of voorzieningen die misschien niet  worden vergoed. De kosten die u zelf moet betalen (het eigen risico)  voor behandelingen die een  gevolg zijn van het ongeval, moeten door de aansprakelijke partij worden vergoed.

Heeft u zelf rekeningen van een arts of therapeut betaald omdat uw zorgverzekeraar de behandeling niet vergoed?  Bewaar deze factuur goed. Hiermee kunt u aantonen dat u kosten heeft gemaakt 

Van uw zorgverzekeraar krijgt u periodiek een overzicht toegestuurd van de kosten die men heeft vergoed. Hierin wordt ook vermeld of u een eigen bijdrage heeft of dat de kosten vallen onder het eigen risico.  Het is belangrijk ook dit goed te bewaren. Met dit overzicht kunt u aantonen welke kosten ontstaan.

Bij de schaderegeling moet er rekening mee gehouden worden dat er in de toekomst nog behandelingen kunnen plaatsvinden. Een heup- of knieprothese moet bijvoorbeeld soms na een tiental jaren vervangen worden. Wanneer er als gevolg van het opgelopen letsel in de toekomst behandelingen te verwachten zijn, moet ook met die kosten rekening gehouden worden

- de kosten die ontstaan tijdens een ziekenhuisverblijf  

- annulering van een reis of vakantie  

- kosten voor hulp (o.a. huishoudelijke hulp, schilderen, werk in de tuin, etc.)

- verzorging, zoals  persoonlijke verzorging, verpleging  

- gezinsondersteunende begeleiding, ambulante begeleiding

- hulpmiddelen, aanpassingen:

Bij ernstig letsel kan het noodzakelijk zijn om hulpmiddelen te gaan gebruiken, een aangepaste auto te gaan rijden of bijvoorbeeld orthopedisch schoeisel of protheses aan te schaffen. Soms moet een woning worden aangepast.  De hieraan verbonden kosten moeten dan worden vergoed.

U kunt bij uw gemeente op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (de Wmo) voorzieningen aanvragen op het gebied van wonen en vervoer. De gemeente kan een eigen bijdrage in rekening brengen. De eigen bijdrage is dan een schadepost.

- extra kosten voor aangepaste vakanties   

- verhuiskosten  

- extra slijtage kleding  

- toegenomen energiekosten

- beschadiging woning door gebruik hulpmiddelen

- minder inkomsten

Bij schade wegens verlies aan arbeidsvermogen gaat het om het verschil tussen het bedrag dat u zonder ongeval in uw portemonnee zou hebben gehad en het bedrag daar na het ongeval feitelijk in komt. Denk ook aan  schade door gemiste promotie en pensioenschade.  

- extra vervoerskosten

Indien u ten behoeve van uw behandeling of controle bij een bedrijfsarts moet reizen, dan heeft u recht op reiskostenvergoeding. Dat kan een kilometervergoeding zijn, maar ook de concrete kosten voor het gebruik van het openbaar vervoer of taxivervoer.

Voor gezinsleden die bij het slachtoffer op bezoek komen in het ziekenhuis of de revalidatie instelling kan ook een reiskostenvergoeding worden gevorderd.

Kunt u als gevolg van het ongeval niet reizen zoals u gewend was en ontstaan daardoor extra kosten? Bijvoorbeeld omdat u voor het ongeval alles op de fiets deed, en dat nu met de auto moet? De extra kosten die ontstaan zijn vorderbaar. Kreeg u voor het ongeval een reiskostenvergoeding van uw werkgever voor het woon – werk verkeer? Bij re-integratie komt het voor dat de werkgever tijdens de periode van werkhervatting geen reiskostenvergoeding betaald. Dan kan vergoeding worden geclaimd bij de aansprakelijke partij.

 - (extra) parkeerkosten  

- telefoonkosten, portokosten  

- kosten zonder nut   

- hogere verzekeringspremies, uitsluiting van gezondheidsrisico’s  

- wettelijke rente  

- de kosten van de letselschade specialist 

- smartengeld