Huishoudelijke hulp

Kunt u als gevolg van het door u opgelopen letsel uw huishouden niet (geheel) meer zelf doen. De redelijke kosten van noodzakelijk geworden huishoudelijke hulp moeten worden vergoed. Het gaat dan niet alleen om de kosten van een particuliere hulp of thuiszorg. Ook de hulp die vrienden, familie en of gezinsleden verlenen (mantelzorg) komt voor vergoeding in aanmerking.

De Letselschade Raad heeft normbedragen geïndiceerd voor de vaststelling van een redelijke vergoeding voor de hulp (mantelzorg) die geboden wordt. De richtlijn huishoudelijke hulp. Het gaat om vaste bedragen die afhankelijk zijn van de omvang van het gezin, de gezinssituatie (alleenstaand, 2 persoonshuishouden, met kinderen jonger dan 5 jaar en met kinderen ouder dan 5 jaar) en de verdeling van taken zoals die voor het ongeval in het gezin was.

De schade wegens behoefte aan huishoudelijke hulp kan een aanzienlijke schadepost worden. Dit is afhankelijk van het herstel. Indien de beperkingen blijven bestaan kan het nodig zijn om tot ver in de toekomst hulp te moeten kunnen inhuren.

Onze deskundigen zullen de schade wegens behoefte aan huishoudelijke hulp nauwgezet voor u vaststellen.