Fietsers en voetgangers

Fietsers, voetgangers en in het bijzonder jonge kinderen zijn in het verkeer erg kwetsbaar. Daarom is er een Wet die hen een moet beschermen. Dit is artikel 185 van de Wegenverkeerswet. De bescherming die in dit artikel wordt genoemd zit hem in het recht op schadevergoeding.

Er is bepaald dat een gemotoriseerde (bijna alle voertuigen met een motor of elektromotor) de schade van een fietser of voetganger bijna altijd voor minimaal 50% moet vergoeden. Hierop zijn enkele uitzonderingen. Dit betreft de situatie van overmacht. Hierop kan slecht in zeer bijzondere omstandigheden door de gemotoriseerde een beroep worden gedaan.